การอ้างอิงทางประวัติศาสตร์

ความเป็นมาของการเริ่มก่อตั้งศาสนจักรออร์โธด็อกซ์ในประเทศไทย เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อที่จะตอบสนองแก่ข้อเรียกร้องของเหล่าชาวคริสต์เตียนออร์โธด็อกซ์ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งโดยมากแล้วเป็นพลเมืองของอดีตสหภาพโซเวียต ผู้คนเหล่านี้พักอาศัยไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองจากหลายเหตุผลต่างๆ ด้วยกัน ดังนั้นสภาสงฆ์แห่งสังฆมณฑลคริสต์เตียนออร์โธด็อกซ์รัสเซีย (สังฆมณฑลแห่งกรุงมอสโคว์)ได้มีการประชุมหารือในวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ มีมติขอการดำเนินการจัดตั้งศาสนจักรขึ้นในกรุงเทพฯโดยศาสนกักรแห่งนี้ได้ก่อตั้งขึ้นในนามแห่งนักบุญนิโคลัส และในการณ์นี้ได้มีการแต่งตั้งท่านบาทหลวงจากจังหวัดยาโรสลาฟว์ พระเจ้าประคุณ คุณพ่อโอเล็กซ์ เชียรีพานิน เพื่อเป็นบาทหลวงประจำศาสนจักรแห่งใหม่นี้

การก่อตั้งและพัฒนาคริสต์ศาสนจักรออร์โธด็อกซ์เป็นไปอย่างยากลำบาก บางครั้งเรียกได้ว่าเหมือนในละคร การออกกฎหมายไม่ได้ระบุว่านิกายออร์โธด็อกซ์เป็นนิกายหนึ่งของศาสนาคริสต์เนื่องจากนิกายออร์โธด็อกซ์ยังไม่เป็นที่รู้จักมักคุ้นในประเทศไทยในขณะนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ พระสังฆราชคิรีล สังฆนายกสงฆ์แห่งเมืองสโมเลนส์คและคาลินินกราดแห่งประเทศรัสเซีย ซึ่งเป็นประธานสงฆ์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัสเซียได้เสด็จเยือนกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการผลลัพธ์ในการเยือนครั้งนั้น ศาสนจักรแห่งนักบุญนิโคลัสได้ถูกเปลี่ยนแปลงเป็นตัวแทนของโบสถ์รัสเซียออร์โธด็อกซ์คริสต์เตียน (ศาสนจักรแห่งมอสโคว์) และท่านบาทหลวงโอเล็กซ์ เชียรีพานิน เป็นผู้แทนแห่งโบสถ์รัสเซียออร์โธด็อกซ์คริสต์เตียนในประเทศไทย เป็นผู้แนะแนวทางจิตวิญญาณ แก่หมู่ประชาชนชาวออร์โธด็อกซ์คริสต์เตียน ถึงในสาธารณรัฐประชาธิปไตประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นเวลายาวนานกว่า ๙ ปี ของการยืนหยัดการทำงานและการสวดอธิษฐานเพื่อที่จะเปลี่ยนให้ประชาชนชาวไทยหันมายอมรับในนิกายออร์โธด็อกซ์ ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ภายหลังกว่า ๗ เดือน ของการตรวจสอบโดยหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย โบสถ์รัสเซียออร์โธด็อกซ์คริสต์เตียนจึงได้รับการจดทะเบียนขึ้นเป็นองค์เกี่ยวกับการช่วยเหลือทางสังคมและศาสนา

ในเวปไซต์แห่งนี้ทางทีมงานของศาสนจักรและคณะกรรมการแห่งคริศต์จักรรัสเวียออร์โธด็อกซ์ ซึ่งรวมทั้งชาวไทย รัสเซียน โรมาเนียน กรีก ฝรั่งเศส และอื่น ๆ อีกหลายเชื้อชาติจะเล่าเกี่ยวกับชีวิตทางศาสนาของพวกเขาที่ดำเนินในประเทศไทย ความเป็นมาและวัฒนธรรมของประเทศ

news_th_1

 

คริสต์ศาสนจักรออร์โธด็อกซ์แห่งรัสเซีย มีความหมายอย่างที่สุดสำหรับชาวคริสต์เตียนออร์โธด็อกซ์ทุกๆคน ตั้งแต่ถือกำเนิดในประเทศไทยโดยปราศจากข้อสงสัย องค์พระประมุขของศาสนจักรคือพระอัครสังฆราชอเล็กเซที่ ๒ แห่งกรุงมอสโคว์และสหพันธรัฐรัสเซียทั้งปวง และพระองค์ก็ทรงเป็นองค์พระอัครสังฆราชของพวกเราด้วยเช่นกัน ภายหลังจากการศึกษาเวปไซต์นี้อย่างละเอียด แล้ว สามารถเห็นได้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศไทย (ครั้งยังเป็นสยามประเทศ) มีความพิเศษและมีแง่มุมในหลาย ๆ ด้าน นับตั้งแต่มิตรภาพส่วนพระองค์ที่เห็นได้แจ่มชัดของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งราชวงค์จักรี และจักรพรรดิ์นิโคลัสที่ ๒ แห่งราชวงค์โรมานอฟ ซึ่งภายหลังถูกประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นนักบุญ ได้ทรงเจริญสัมพันธไมตรีและมีความร่วมมือกันระหว่างพลเมืองของทั้งสองประเทศ แม้แต่ช่วงปีของการซบเซา ไม่เชื่อในพระเจ้า และเชื่อว่าไม่มีพระเจ้าเข้าครอบงำประเทศรัสเซีย สิ่งนี้ก็มิอาจทำลายความรู้สึกดี ๆ ของประชาชนทั้งสองประเทศได้ ในการมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีวลาดีเมียร์ ปูติน ใน ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และการเสด็จเยือนประเทศรัสเซียอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้เสริมสร้างโซ่ทองแห่งประวัติศาสตร์ ที่จะเกี่ยวดองสองชนชาติของทั้งสองประเทศไว้ด้วยกันสืบต่อไป

news_th_2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>