การอ้างอิงทางประวัติศาสตร์

ความเป็นมาของการเริ่มก่อตั้งศาสนจักรออร์โธด็อกซ์ในประเทศไทย เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อที่จะตอบสนองแก่ข้อเรียกร้องของเหล่าชาวคริสต์เตียนออร์โธด็อกซ์ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งโดยมากแล้วเป็นพลเมืองของอดีตสหภาพโซเวียต ผู้คนเหล่านี้พักอาศัยไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองจากหลายเหตุผลต่างๆ ด้วยกัน ดังนั้นสภาสงฆ์แห่งสังฆมณฑลคริสต์เตียนออร์โธด็อกซ์รัสเซีย (สังฆมณฑลแห่งกรุงมอสโคว์)ได้มีการประชุมหารือในวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ มีมติขอการดำเนินการจัดตั้งศาสนจักรขึ้นในกรุงเทพฯโดยศาสนกักรแห่งนี้ได้ก่อตั้งขึ้นในนามแห่งนักบุญนิโคลัส และในการณ์นี้ได้มีการแต่งตั้งท่านบาทหลวงจากจังหวัดยาโรสลาฟว์ พระเจ้าประคุณ คุณพ่อโอเล็กซ์ เชียรีพานิน เพื่อเป็นบาทหลวงประจำศาสนจักรแห่งใหม่นี้

การก่อตั้งและพัฒนาคริสต์ศาสนจักรออร์โธด็อกซ์เป็นไปอย่างยากลำบาก บางครั้งเรียกได้ว่าเหมือนในละคร การออกกฎหมายไม่ได้ระบุว่านิกายออร์โธด็อกซ์เป็นนิกายหนึ่งของศาสนาคริสต์เนื่องจากนิกายออร์โธด็อกซ์ยังไม่เป็นที่รู้จักมักคุ้นในประเทศไทยในขณะนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ พระสังฆราชคิรีล สังฆนายกสงฆ์แห่งเมืองสโมเลนส์คและคาลินินกราดแห่งประเทศรัสเซีย ซึ่งเป็นประธานสงฆ์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัสเซียได้เสด็จเยือนกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการผลลัพธ์ในการเยือนครั้งนั้น ศาสนจักรแห่งนักบุญนิโคลัสได้ถูกเปลี่ยนแปลงเป็นตัวแทนของโบสถ์รัสเซียออร์โธด็อกซ์คริสต์เตียน (ศาสนจักรแห่งมอสโคว์) และท่านบาทหลวงโอเล็กซ์ เชียรีพานิน เป็นผู้แทนแห่งโบสถ์รัสเซียออร์โธด็อกซ์คริสต์เตียนในประเทศไทย เป็นผู้แนะแนวทางจิตวิญญาณ แก่หมู่ประชาชนชาวออร์โธด็อกซ์คริสต์เตียน ถึงในสาธารณรัฐประชาธิปไตประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นเวลายาวนานกว่า ๙ ปี ของการยืนหยัดการทำงานและการสวดอธิษฐานเพื่อที่จะเปลี่ยนให้ประชาชนชาวไทยหันมายอมรับในนิกายออร์โธด็อกซ์ ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ภายหลังกว่า ๗ เดือน ของการตรวจสอบโดยหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย โบสถ์รัสเซียออร์โธด็อกซ์คริสต์เตียนจึงได้รับการจดทะเบียนขึ้นเป็นองค์เกี่ยวกับการช่วยเหลือทางสังคมและศาสนา อ่านเพิ่มเติม

สวัสดีชาวโลก – -’

ยินดีต้อนรับสู่เวิร์ดเพรส นี่เป็นเรื่องแรกของคุณ คุณสามารถแก้ไขหรือลบมันได้ แล้วเริ่มการสร้างบล็อกของคุณ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเวิร์ดเพรส คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่เว็บบอร์ดเวิร์ดเพรส หรือคู่มือเวิร์ดเพรส